Ansøgning om certificering som IT-advokat og/eller juridisk ekspert i IT-tvister under Danske IT-advokater

Vejledning

Personlige oplysninger


Oplysninger om erfaring

Certificering som IT-advokat

ANGIVES PÅ TRO OG LOVE

Er svaret ”nej”, kan ansøgeren eventuelt søge om dispensation nedenfor. Såfremt der søges dispensation, skal du angive de grunde, som du mener certificeringsudvalget bør inddrage i behandlingen af ansøgningen. Se yderligere nedenfor.

Jeg har i de seneste to år (regnet fra nuværende certificeringsfrist) arbejdet inden for følgende IT-retlige områder:


OPLYSNINGER OM ERFARING

Juridisk ekspert i IT-tvister

ANGIVES PÅ TRO OG LOVE

Såfremt svaret er ”nej” bedes det samlede estimerede timetal for de to år anføres:


Sagseksempler / Referencer

Følgende sager er eksempler på mit IT-retlige arbejde:

Vær venligst specifik og fyldestgørende med hvad arbejdet har bestået i. Beskrivelsen bør give certificeringsudvalget mulighed for at vurdere omfanget af arbejdet og dets relevans for certificeringen, herunder at arbejdet understøtter og dokumenterer at ansøgeren "besidder stor viden inden for IT-jura og IT-branchen og vedligeholder sin uddannelse inden for IT-ret i passende omfang". Det er forventeligt, at en 5-10 sætningers beskrivelse af sagen vil være tilstrækkelig. Det anbefales, at du, i det omfang det er muligt, vælger forskellige typer af sagseksempler for at dokumentere den brede erfaring og viden med IT-ret. Det anbefales at angive 5 sager.

Sager:

TILFØJ EN SAG


Efteruddannelse

Jeg har i de seneste to år (regnet fra nuværende certificeringsfrist) deltaget i følgende IT-retlige efteruddannelsesaktiviteter omfattet af den obligatoriske efteruddannelse for advokater:

Slet kursus


TILFØJ ET KURSUS


Jeg har i de seneste to år (regnet fra nuværende certificeringsfrist) deltaget i følgende øvrige IT-retlige uddannelses- og kompetencegivende aktiviteter (se eventuelt i vejledningen eksempler på, hvad der kan medregnes under dette punkt):

Slet kursus/aktivitet


TILFØJ ØVRIGT KURSUS ELLER AKTIVITET


Dispensation

Jeg søger om dispensation fra kravet om at have arbejdet med IT-ret i væsentligt omfang og/eller kravet om at have vedligeholdt min uddannelse inden for IT-ret med følgende begrundelse (dokumentation for orlov/fravær skal vedlægges nedenfor):

Vær venligst specifik og fyldestgørende med årsagen til dispensationen, herunder omstændighederne der nødvendiggør dispensationen, og om der er forhold, der bør indgå i overvejelsen om dispensation, f.eks. erfaring opnået i beslægtede retsområder, anden uddannelse, udstationering til anden jurisdiktion, barsel, sygdom mv.

Erklæring

Jeg erklærer herved, at jeg:

  1. har advokatbestalling
  2. de seneste to år i gennemsnit har arbejdet med IT-retlige sager som angivet i sektionerne ’Oplysninger om erfaring’ og ’ Sagseksempler/Referencer’ ovenfor
  3. de seneste to år har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter og øvrige kompetencegivende aktiviteter som angivet i sektionen ’Erfaring’ ovenfor
  4. vil overholde Danske IT-advokaters vedtægter og kodeks for medlemmer af Foreningen Danske IT-advokater
  5. vil overholde Advokatsamfundets etiske regler

Persondatapolitik

Danske IT-Advokaters certificeringsudvalg kan indhente oplysninger om dig med henblik på at efterkontrollere rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Danske IT-Advokaters certificeringsudvalg behandler personoplysninger om dig, som Danske IT-Advokater er dataansvarlig for. Du kan læse mere om Danske IT-Advokaters persondatapolitik her


Bilag

Filer der er uploadet indtil nu:

Samtykke

Indlæser vent venligst