Elevstøtte ansøgning

år, inklusiv børnehaveklasse

(Skolens navn)

Nedenstående sektion udfyldes af begge forældre, hvis de er gift med hinanden eller har fælles bopæl uden at være gift med hinanden.

Ved forældrenes separation eller skilsmisse oplyses dato for separations- eller skilsmissebevilling her:

Særlige oplysninger

Oplysninger om forældres øvrige børn under 18 år med bopæl hos forældrene

Særlige oplysninger

Oplysninger om forælders og ægtefælles/samlevers øvrige børn under 18 år med bopæl hos forælderen og samleveren

Øvrige børn under 18 år bosat i husstanden

Indtast navn og CPR-Nummer på barnet. Elevens CPR og navn må ikke fremgå på listen over øvrige børn i husstanden.

- Fjern barnSamtykke

Det er forældrenes pligt at henvende sig til efterskolen for at få lavet en ny støtteberegning, hvis de afgivne oplysninger ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og kursets begyndelse.

Indlæser vent venligst