Elevoplysninger

Tilvalg:

Forældremyndighed

Ved valg af fælles forældremyndighed, bemærk venligst at det kun er "forælder 1" der skal underskrive.


Tilmelding til efterskolen

Adgangskrav: Du skal have afsluttet 8. klasse og være under 18 år

Tilmelding til den fri fagskole

Adgangskrav: Du skal have gået 9 år i skole eller være 16 år

Såfremt du modtager hjælp til betaling af opholdet bedes sagsbehandlerens navn, kommune, adresse og telefon nr. oplyst.

Indmeldelsesgebyr 2.500 kr. indbetales ved tilmeldelse med oplysning om elevnavn og skoleår. Gebyret tilbagebetales ikke. Hvis kurset afbrydes i utide, er skolen berettiget til at opkræve skolepenge for de efterfølgende 4 uger uden støtte fra stat og kommune.

Ret til ændringer forbeholdes på grund af lovændringer.

Med min bindende underskrift bekræfter jeg at vi (ved fælles forældremyndighed) er enige om skolevalget.

Indlæser vent venligst